Thiết bị sàng tuyến

  • NH00346

Liên hệ

Tên sản phẩm

Thiết bị sàng tuyển

Thông số

Ký hiệu

Giá trị

Ghi chú

Cỡ hạt vào (mm)

 

100-250

 

Cỡ hạt ra (mm)

 

1x2; 10x15; 30x50

 

Năng suất (tấn/h)

Q

10-250

 

Công suất hệ thống

 

15-45

 

Nguồn điện

 

3pha 50Hz 380V

 

Bình luận