Bạn bấm vào đây để tải mẫu CV, nhập thông tin của bạn và gửi lại cho chúng tôi theo địa chỉ email: ltnam93@gmail.com